BDO

Luramyrveien 40, Sandnes
Tlf: 51 96 23 00
Samarbeidspartner siden 2016

Nettside

BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med over 1 350 medarbeidere ved kontorer over hele landet. Lokal forankring og partnernærhet til kunden har bidratt sterkt til vår suksess. Vi etterstreber til enhver tid å ha nær og god kundekontakt på alle nivåer i organisasjonen – fra kontor, partner og til den enkelte medarbeider du møter.

BDO tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgift, rådgivning og regnskap. Kundene våre spenner fra store børsnoterte konsern til mindre familieeide bedrifter. Våre medarbeidere er økonomer, revisorer og advokater med sterk faglig tyngde og stor breddekunnskap.

Internasjonalt er BDO til stede i 152 land og teller 60 000 ansatte. Vi samarbeider tett med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder med spesielle rådgivningsbehov.

BDO AS, et norsk aksjeselskap er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar og en del av det internasjonale BDO-nettverket som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.

BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma.

 

Kontaktpersoner
Ellen Marvik – kontraktsansvarlig
ellen.marvik@bdo.no

Anne Merete Vorpenes – kontaktperson
anne.merete.vorpenes@bdo.no – 908 66 658