Bufetat

Lagårdsveien 44, Stavanger
Tlf: 466 19 000
Samarbeidspartner siden

Nettside

Vi jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon. Hovedoppgaven vår er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Kontaktpersoner
Hans Ole Solheim – kontaktperson
hans.ole.solheim@bufetat.no – 466 19 413