Ingress

Eiendomsmegler1

Kirkegaten 2, Stavanger
Tlf: 02070
Samarbeidspartner siden 1970

Nettside

Eiendomsmegler 1 skal skape verdier for kundene våre gjennom å sørge for profesjonelle og trygge eiendomshandler for både kjøpere og selgere. Vi er en del av Sparebank 1 SR-Bank og leverer eiendomsmeglings- og forvaltningstjenester innenfor salg og utleie av privat- og næringseiendommer.

Kontaktpersoner
Wiggo Gilje – kontraktsansvarlig
wiggo.gilje@em1.no – 901 65 065