Sats Elixia

TrimTowers Larsamyrå 18, Sandnes
Tlf: 51 60 17 40
Samarbeidspartner siden X

Nettside

 

SATS og ELIXIA fusjonerte i 2014 og skapte en ledende treningsenterkjede med en visjon om å spille en viktig rolle for helsen og livskvaliteten til mennesker i Norden.

SATS- og ELIXIA-sentrene våre tilbyr moderne og funksjonell individuell og personlig trening samt gruppetrening i de største byene i Norge, Sverige og Finland. Vi ønsker også å hjelpe medlemmene til å trene utenfor sentrene, ved hjelp av et bredt utvalg av digitale verktøy. Vi jobber aktivt med nyskaping i markedet vårt og lanserer hele tiden nye produkter og teknologier.

SATS ELIXIA er en del av Health & Fitness Nordic (HFN), som eies av Altor (51 %) og TryghedsGruppen (49 %). De to eierne har en felles visjon for den videre utviklingen av treningssenterbransjen i de nordiske landene.

Kontaktpersoner
Inger Lise Tveit – kontaktperson
ingerlise.tveit@satselixia.no