Energi & Miljø

Bedriftsveien 14, Sandnes
PB 1011, 4391 Sandnes
Tlf: 51 97 20 40
Samarbeidspartner siden 2007

Nettside

 

Energi & Miljø AS er lokalisert i Sandnes i Rogaland og leverer tjenester innen tekniske energiløsninger og inneklima. Vår ambisjon er å levere morgendagens løsninger i dag. Dette gjøres med høyt kompetente medarbeidere som ivaretar prosjektene fra prospekt til ferdig bygg og gjennom hele driftsfasen.

 

Kontaktpersoner
Jone Hauge – daglig leder
jone.hauge@emiljo.no – 992 124 01