Folkehallene

Sørmarkveien 20
4019 Stavanger

Nettside

 

Folkehallene eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tilsammen utgjør Sørmarka Arena, Randaberg Arena og Sandneshallen ca. 30 000 m2 aktivitetsflate til glede for regionens innbyggere. En fjerde hall (sykkelvelodrom) er på planleggingsstadiet. Det overordnede målet for satsingen er å ”bygge den sprekeste regionen i landet” ved å styrke idrettens funksjon og plass, spesielt blant aldersgruppen 6-19 år. Hallene brukes jevnlig til eksterne arrangementer, som konserter og messer.

 

Kontaktpersoner
Karton Nilsen – Daglig Leder
karton.nilsen@folkehallene.no