GK Norge

Luramyrveien 17, Sandnes
Tlf: 51 81 59 00
Samarbeidspartner siden 2013

Nettside

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg.
Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst – til dagens ca. 2000 ansatte, med en omsetning på i overkant av 4 milliarder kroner.
Vi er tilstede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark.
Kjerneområder
Inneklima i nye- og eksisterende næringsbygg er GKs kjerneområde.
Vi tilbyr tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere, – i hele byggets livssyklus.
Vi har teknisk kompetanse på høyeste nivå innen fagområdene: ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, elektro, vannbårne energisystemer, og energi.

Nærhet til kunden
GK har en strategi om nærhet til kunden. Vi skal være tilstede lokalt og samtidig ha fordelen av høy teknisk kompetanse og et godt støtteapparat sentralt.

Kontaktpersoner
Bjørn Inge Håland – kontraktsansvarlig