Handelsbanken

Lars Hertervigs gate 5, Stavanger
Tlf: 51 84 63 50
Samarbeidspartner siden 2016

Nettside

Handelsbanken vokste kraftig i 2015 både på utlån og sparing: Utlån økte med 12 prosent og sparing i Handelsbankens fond med 26 prosent.
Med 218 milliarder i utlån, Norges beste aksjefond 2015, 50 kontorer landet rundt og mange dyktige rådgivere, har vi tenkt å vokse videre også i 2016.

Kontaktpersoner
Ole Henry Slette – banksjef
olsl01@handelsbanken.no – 915 87 410