Hinna Park

Jåttåvågveien 7, Stavanger
Tlf: 51 95 73 00
Samarbeidspartner siden 2005

Nettside

Med basis i å være en internasjonal ledende olje- og gassregion, blir Hinna Park arnested for kunnskapsbaserte forretningsmuligheter og ny teknologisk avansert industri. Her skal den nye generasjonen av nysgjerrige bedrifter få utvikle seg.
Hinna Park AS er et lokalt selskap med 15 dyktige medarbeidere. Vi bygger verdier gjennom kompetanse og solid erfaring. Med et selskap som eier, forvalter og er totalleverandør, blir det en unik servicegrad og fleksibilitet for bedriftene.

Hinna Park har en beliggenhet som må sies å være i hjertet av regionen, med god tilgjengelighet via alle transportmidler. Selvfølgelig finner du et stort utvalg parkeringsplasser i parken, og et steinkast unna næringsbyggene ligger en ny jernbanestasjon med avgang i begge retninger hvert kvarter. Det går fem faste bussruter til Stavanger og tre til Sandnes fra Jåttåvågen. I tillegg jobbes det med å utvikle kollektivaksene for buss ytterligere.

Kontaktpersoner
Kjetil Haver – kontaktperson
kjetil.haver@hinna-park.no – 995 07 475

Tore Andre Eide – daglig leder
tore-andre.eide@hinna-park.no