Hove West

Auglendsdalen 79, 4017 Stavanger
Tlf: 51 95 19 90
Samarbeidspartner siden 2009

Nettside

Vi har gleden av å meddele at Hove Lysdesign, West Audio og vårt felles datterselskap AV System skal samle virksomheten i ett selskap.
Stadig flere av oppdragene vi er involvert i er totalproduksjoner bestående av både lyd, lys, audiovisuelt utstyr og sceneutstyr. Derfor er det veldig naturlig for oss å fusjonere selskapene. Sammenslåingen vil både gi kundene et enda bedre produkt, samtidig som den forenkler hverdagen vår internt.
Vi har i en årrekke hatt et tett samarbeid mellom selskapene, og vi gleder oss nå til å ytterligere øke vår slagkraft, og yte enda bedre service.
Det fusjonerte selskapet vil totalt ha 26 ansatte. Omsetningen for selskapene i 2014 var på 48,5 mill.

Kontaktpersoner
Sveinung Hove – daglig leder
sveinung@hovewest.no – 901 41 133

Helge Leirvik – markedssjef
helge@hovewest.no – 913 18 798

Bjarte Solhein – leder av utleieavdeling
bjarte@hovewest.no – 970 36 847