ISS

Gamleveien 85, Sandnes
Tlf: 81 55 51 55
Samarbeidspartner siden 2004

Nettside

Vår strategiske plattform heter «The ISS Way».

Visjon
Vår felles visjon for over en halv million ansatte over hele verden er: We are going to be the world’s greatest service organisation.
Kjerneverdier
Vi setter våre verdier først – uansett omgivelser eller omstendigheter.

Våre verdier er mer enn bare prat. Vi kan ikke drive en virksomhet med hundretusenvis av medarbeidere og mange nye på vei alene med interne regler. Vi må lede adferd gjennom verdier. Våre verdier er grunnlaget for alt hva vi gjør. De er skapt og formet gjennom mer enn hundre års ISS historie. Og de veileder oss fortsatt mer enn noe annet.

Våre verdier er:
Ansvarlighet – Kvalitet – Initiativ – Ærlighet

Kontaktpersoner
Vibeke Moe – kontaktperson
vibeke.moe@no.issworld.com