Kluge Advokatfirma DA

Laberget 24, Hinna Park, Stavanger
Tlf: 51 82 29 00
Samarbeidspartner siden 2003

Nettside

Kluge er et av Norges ledende og mest fremgangsrike advokatfirmaer med kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar. Medarbeiderne våre har tung faglig kompetanse innenfor de sentrale forretningsområdene i næringslivet. Klientene våre er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter, i tillegg bistår vi offentlige etater på en rekke oppdrag. Dette gir oss bredde og dybde i vår kompetanse, og gjør oss i stand til å bistå innenfor ulike bransjer og fagområder med rask respons.

Kontaktpersoner
Trond Selvikvåg – kontaktperson
trond.selvikvaag@kluge.no