Kolumbus

Jernbaneveien 9, Stavanger
Tlf: 51 92 52 67
Samarbeidspartner siden 2009

Nettside

 

Kollektivselskapet Kolumbus AS har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland.

Vi har ansvaret for:
ruteplanlegging, produktutvikling, skoleskyss, markedsføring og salg, kjøp av transporttjenester, at kollektivtrafikken er inkluderende og tilgjengelig for alle ved hjelp av universell utforming, ruteopplysning for samarbeidspartnere, utvalgte ekspressbussruter og NSB Jærbanen

Selve transporten med buss og båt er det operatørselskaper som gjør på kontrakt for Kolumbus. Vi disponerer totalt 450 busser, 10 hurtigbåter og 3 ferjer.Fra mandag til fredag gjennomføres det 85.000 daglige reiser med Kolumbus.

Kontaktpersoner
Christian Sædberg – kontaktperson
christian.sedberg@kolumbus.no

Odd Harald Aksland – daglig leder
odd.aksland@kolumbus.no

Jostein Rolandsen – kontraktsansvarlig
jostein.rolandsen@kolumbus.no