Kraft Finans AS

Besøksadresse: Tredje etasje, Trim Towers, Larsamyrå 18, 4318 Sandnes
Postadresse: Postboks 1063, 4391 Sandnes
Tlf 51 97 74 40

resepsjon@kraftfinans.no
Nettside

 

Kraft Finans AS

«Et selvstendig norsk verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet”

Kraft Finans AS er et norsk verdipapirforetak som ble etablert i 2001. Våre konsesjoner fra Finanstilsynet dekker tjenestene investeringsrådgivning, mottak/formidling av ordre og aktiv forvaltning.

 

Kontaktpersoner i Kraft Finans AS:

Alf Rune Svee – Kontaktperson

arsvee@kraftfinans.no – 993 12 388