Malthus

Vassbotnen 1, Sandnes
Tlf: 51 63 50 00
Samarbeidspartner siden 2014

Nettside

Malthus er en solid og landsdekkende virksomhet med vilje og evne til å gjennomføre de prosjektene som settes i gang. Vi er kjent for vårt langsiktige perspektiv og tilpasningsdyktig. Inspirasjon er vår drivkraft til å finne enda bedre løsninger på enhver utfordring.
Lagspill er svært viktig i bedriften. Sammen med kundene våre jobber vi for å finne best mulige løsninger.

Kontaktpersoner
Rune Ophus – kontraktsansvarlig
rune.ophus@malthus.no