Optimera Montèr

Årsvollveien 24, Sandnes
Tlf: 51 60 34 00
Samarbeidspartner siden 2013

Nettside

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 140 utsalgssteder, 2000 ansatte og nærmere 7 milliarder i omsetning.
Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Byggsystemer, Optimera Logistikk og kjedene Montér, Trend og Byggi. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain som har 193000 medarbeidere i 64 land og er Europas største distributør av byggevarer.
Montér er Optimeras eget kjedekonsept for gjør-det-selv markedet, byggmestere og håndverkere. Montér har 84 byggevarehus med sterkt fokus på høy servicegrad, faglig kompetanse og helhetlige løsninger.

Optimera Proff tilbyr håndverkere, byggmestere og entreprenører et rendyrket proffkonsept gjennom egne proffsentre og byggevarekjeden Montér. Konseptet omfatter et profftilpasset sortiment, tidsbesparende kundeløsninger, høy kompetanse og rasjonell logistikk.

Kontaktpersoner
Rune Løining – daglig leder
rune.loining@monter.no