PSS Securitas

Auglendsmyrå 13, Stavanger
Tlf: 2452
Samarbeidspartner siden 2010

Nettside

PSS Securitas er et heleid datterselskap av Securitas AS. Selskapet arbeider innen tre segmenter. Dørvakter til utelivet, messer/konserter/arrangementer og ledsagertjenester. Vi har i 2014 over 1.300 godkjente ordensvakter over hele Norge. Selskapet forventer å omsette for ca 100 mill NOK i 2014. Hovedkontoret er i Stavanger.

Kontaktpersoner:
Harald Lilleeidet – daglig leder
lilleeidet@pss-securitas.no

Christofer Næsheim
naesheim@pss-securitas.no