Quality Airport Hotel

Sommeveien 1, Sola
Tlf: 51 94 20 00
Samarbeidspartner siden 2000

Nettside

Quality Airport Hotel Stavanger er regionens mest moderne konferansehotell med 18 møterom og restaurantprosjektet Brasserie X. Hotellet har 273 rom og er sentralt plassert i forhold til Stavanger Lufthavn, Sola

Kontaktpersoner
Lars Roalkvam – kontraktsansvarlig
lars.roalkvam@choice.no