Rønning Elektro

Zetlitsveien 2, Stavanger
Tlf: 51 82 80 00
Samarbeidspartner siden 2003

Nettside

Helt siden starten i 1936 har Rønning vært en hovedleverandør av elektriske installasjoner til store og små bygg i Stavanger og omegn. Vår årelange eksistens i bransjen til tross; det kundens krav og høye ambisjonsnivå som har hjulpet, og hjelper, oss frem til den bedriften vi har utviklet oss til å bli i dag. Rønningresepten er:
Høy kompetanse, de beste tekniske løsningene og ikke minst tillit i markedet.
Vår tilpasningsevne i forhold til kundenes krav har hele tiden inspirert oss til å se nye muligheter. Og sannelig har vi tatt sjumilssteg i riktig retning. Våre erfaringer og kunnskaper innen elektriske installasjoner, har igjen skaffet oss langsiktige kontrakter med kunder som vet å sette pris på kvalitet.

Kontaktpersoner
Kjell Egil Ellingsen – daglig leder
kjell.ellingsen@ronning-el.no – 91 85 22 98