SAR

Oljevegen 5, Tananger
Tlf: 51 94 44 44
Samarbeidspartner siden

Nettside

SAR AS ble etablert i 1967 (AS i 1987) og tilbyr våre kunder totale løsninger (Waste Chain Management WCM®) for behandling og håndtering av alle typer spesial-og boreavfall. Vi gjør avfall til ressurs i våre prosessanlegg og gjennom profesjonell rådgivning øker vi gjen-vinningsgraden til våre kunder.
Våre baser er strategisk plassert langs norskekysten fra Stavanger i syd til Hammerfest i nord. Våre kunder er hovedsakelig relatert til olje og gass utvinning, samt landbasert industri. Gjennom lang erfaring i Norge har vi etablert en plattform som danner grunnlaget for vår videre satsning og vekst i våre internasjonale operasjoner.

Kontaktpersoner
Torbjørn Hetland – kontaktperson
torbjorn.hetland@sargruppen.no