Smedvig Eiendom

Løkkeveien 103, Stavanger
Tlf: 51 50 96 00
Samarbeidspartner siden 2012

Nettside

Smedvig Eiendom er blant de fremste aktører innen utvikling og utleie av eiendom i Stavangerregionen, Hamar og Lillehammer. Smedvig Eiendom har investeringer i utenlandske eiendomsfond og eiendommer. Vår forretningsfilosofi er å være en langsiktig samarbeidspartner som bidrar aktivt til gode løsninger. Erfaring, kompetanse og solid økonomisk ryggrad gjør oss i stand til å tenke langsiktig for å innfri våre kunders krav til kvalitet og fremtidsrettede løsninger.

Kontaktpersoner
Odd Torland – daglig leder

Geir Østerhus – kontraktsansvarlig
go@smedvig.no