Stangeland Maskin

Sandnesvegen 80, Sola
Tlf: 51 44 40 00
Samarbeidspartner siden 2014

Nettside

 

T Stangeland Maskin AS ble etablert i 1959 av Trygve Stangeland fra Tjelta i Sola. Han hadde da drevet som landbruksentreprenør hos bønder i Sola og omegn.
Den første tiden var det stort sett utleie av gravemaskiner til store oppdragsgivere som Røldal Suldal Kraft A/S, Betongbygg (bygging av raffineriet i Risavika) kommunene og veivesen. Da oljeeventyret i distriktet kom igang ble det fart i T Stangeland Maskin. Omsettingskurven gikk rett opp. Det ble kjøpt mye maskiner og utstyr, og etterhvert ble det ansatt folk i administrasjonen som bl.a. teknikere, ingeniører etc.

Oppdragene stod i kø i forbindelse med utbygging av oljebasene Norsco Tananger og Dusavik, samt store masseflyttingsoppdrag for Norwegian Contractors i forbindelse med «byggedokker» for betongplattformer.

TS ekspanderte videre, og når oljeselskapene etablerte seg hadde vi grunnarbeidene for de fleste, bl.a. Statoil, Shell, Conoco, Phillips, BP, Saga, Hydro, Esso, Smedvig med flere. Og ekspansjonen har fram til dags dato vært utrolig stor.

Infrastruktur i forbindelse med bolig og næringsbygg/felt har vært en stor del av firmaets engasjement. Vi har, og har hatt, store prosjekter innenfor infrastruktur generelt som veibygging, jernbane, havnebygging, flyplass, vann/anlegg, bredbånd/gass/el fjernvarme. Vi var også med og bygget det undersjøiske veiprosjektet Rennfast.
Rensing av masser er også blitt en del av vår portefølje.
Stangeland Maskin AS omsetter for ca. 1,1 milliarder kroner, og har 600 ansatte. Vi er en del av Stangeland Gruppen som har en omsetning på 1,6 milliarder og over 850 ansatte. Dette gjør oss til den største entreprenøren i Rogaland.

Stangeland Maskin sin visjon er å være ledende. Det skal vi være gjennom fokus på verdiene Arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv.

Kontaktpersoner
Olav Stangeland – daglig leder

Kari Synnøve Vigre – kontraktsansvarlig