Toyota Sørvest

Gamleveien 81-83, Sandnes
Tlf: 51 82 25 00
Samarbeidspartner siden 2005

Nettside

 

I 2007 fusjonerte Hegre Bil AS og Toyota Stavanger AS. Hegre- og Oftedalfamilien beholdt eierandel på 50 % hver. I 2012 overtok Oftedalfamilien alle aksjene i Toyota Sørvest AS. Senere samme år ble avtale om Lexusagentur tegnet, og Lexus Stavanger åpnet som en avdeling i Toyota Sørvest 1. januar 2013.
Plassmangel og stadig eldre lokaler har gjort det nødvendig å ta beslutninger angående bygningsmassen, og i løpet av høsten 2016 kommer Toyota Sørvest til å flytte inn i nye lokaler på Forus. Avdelingen på Lura kommer til å legges ned i sin helhet, mens det blir fortsatt verksteddrift på Mariero. Åpning av et nytt verksted på grensen mellom Klepp og Time planlegges i løpet av 2017.

Kontaktpersoner
Sigbjørn Å Olsen – kontaktperson
sigbjorn.olsen@sorvest.toyota.no – 907 92 468

Ståle Oftedal – daglig leder
staale.oftedal@sorvest.toyota.no – 901 79 724