Uno-X Automat AS

Langgata 1B, Sandnes
Tlf: 40 40 46 60
Samarbeidspartner siden 2015

Nettside

Uno-X Automat har fokus på salg av drivstoff over ubetjente stasjoner. Vekststrategien er å etablere flere utsalgssteder, blant annet gjennom samlokalisering på Rema 1000-områder. Videre er det stort fokus på ”riktig pris” i automatmarkedet. I tillegg skal en Uno-X-automat levere enklere, raskere og billigere i sitt marked.

Kontaktpersoner
Ole J. Tønnessen – daglig leder

Tor Kjetil Bergsaker – kontraktsansvarlig
tkb@unox.no