Validé

Besøksadresse: Richard Johnsensgate 4, 4021 Stavanger

Postadresse: Postboks 8034, 4068 Stavanger
Tlf 51 87 40 00

post@valide.no
Nettside

 

Validé fasilliterer innovasjonsprosjekter helt fra tidlig FoU-fase til kommersialisering gjennom å tilføre erfaring, kompetanse, nettverk, kapital, drivkraft og glede, herunder prototypeutvikling, teknologiutvikling, forvaltning av IPR, produktutvikling, forretningsutvikling og vekst. Validé kan tilby egenkapital, pre-såkorn, såkorn og venture-kapital. Vi har også tilgang på og kjennskap til regional, nasjonal og internasjonal offentlig kapital.

 

Kontaktpersoner i Validé:

Anne Cathrin Østebø – Administrerende Direktør
anne.cathrin@valide.no – 936 99 095