Westco Miljø

Forusbeen 204, Sandnes
Tlf: 51 64 40 00
Samarbeidspartner siden 2000

Nettside

 

Selskapsnavn som Bosscentralen, CBT-Transport, Systemtransport, Containers, Westboss, Westco Renovasjon, FF Resi, Veidekke gjenvinning og RSG Miljø er alle en del av vår historie og utvikling. Fra å være en ren transportør av avfall er vi i dag Rogalands ledende miljøbedrift innen håndtering av næringsavfall.
Westco Miljø disponerer 57 biler og mer enn 9000 kildesorterings-enheter som avfallsbeholdere, containere i alle størrelser og presseløsninger. Vi kan bistå med å tilrettelegge brukervennlige sorteringsløsninger, med kombinasjoner av utstyr og transport som tar høyde for miljøkravene og kostnadseffektivitet.
De senere årene har Westco Miljø gjort store investeringer i mottak/sorteringsanlegg, med blant annet et av Norges mest moderne sorteringsanlegg plassert på Forus. For å kunne holde høy servicegrad er våre mottaks anlegg plassert i nærheten av våre kunder. Anleggene på Eigerøy, Dusavik og Tananger fungerer som
omlastningsstasjoner / satellitt anlegg til våre sorteringsanlegg på Vigrestad og på Forus.

 

Kontaktpersoner
Arild Klingsheim – kontaktperson
arild@westco.no

Per Posti – daglig leder
per.posti@westco.no